حریم خصوصی کاربران

در وب سایت ایلمارک جهت ارائه خدمات به کاربران، پردازش و ارسال سفارشات اطلاعاتی از قبیل آدرس، شماره تلفن همراه، کد پستی و… مورد نیاز است. همینطور با توجه به الزام احراز هویت کاربران در وب سایت نیازمند به ثبت کد ملی برای اشخاص حقیقی یا کد اقتصادی و شناسه ملی برای خریدهای سازمانی است تا در نهایت فیش و فاکتور رسمی خرید صادر شود.

اطلاعات ثبت شده از سمت کاربر در وب سایت ایلمارک به منزله مورد تایید بودن آن‌هاست و درصورت ناقص و ناکامل بودن اطلاعات، اپراتورهای ایلمارک میتوانند از کاربر اطلاعات صحیح و تکمیلی را درخواست کنند.

وب سایت ایلمارک از این اطلاعات تنها برای ارسال مرسولات استفاده خواهد کرد و موارد فوق الذکر در اطلاعات گیرنده بسته درج خواهند شد.

ایلمارک اطلاعات شخصی و وارده از سمت کاربران را محرمانه دانسته و به سازمان و یا شخص انتقال نمیدهد، مگر در صورتی که با حکم مقام قضایی یا طبق قوانین و مقررات رایج کشور موظف باشد. در این حالات هیچ گونه مسئولیت قانونی در راستای جبران خسارت از سمت ایلمارک وجود نداشته و حق هرگونه اعتراض از کاربر سلب خواهد شد.

حفظ و ذخیره رمز عبور و نام کاربری بر عهده کاربر بوده و باید دقت داشت این اطلاعات نباید برای فرد دیگری فاش شوند‌ و در صورت تغییر شماره همراه، ایمیل و… جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی امکان ویرایش اطلاعات در صفحه کاربری وجود دارد و به سرعت باید توسط کاربر تغییر داده شوند. مسئولیت خسارات ناشی از عدم موارد فوق الذکر با خود کاربر بوده و کاربر حق هرگونه ادعا علیه ایلمارک را از خود سلب میکند.

نقد و نظرات کاربران

ایلمارک میتواند نظرات مغایر با قوانین وب سایت و یا مشمول مصادیق محتوای مجرمانه را حذف و یا با توجه به صلاح‌دید اپراتورها ویرایش کند و از اطلاعات ثبت شده جهت پیگرد قانونی استفاده کند. کاربر ضمن استفاده از خدمات بستر ایلمارک حق ویرایش اطلاعات در چارچوب ذکر شده را به ایلمارک اعطا نموده و حق اعتراض را از خود سلب میکند.

شماره‌های تماس، ایمیل و یا آدرس شبکه های اجتماعی ایلمارک تنها مواردی هستند که توسط این بستر معرفی شده و ایلمارک هرگونه راه ارتباطی، شماره همراه، ایمیل و… را تکذیب میکند.

استفاده کاربران از بستر ایلمارک به منزله مطالعه کامل شرایط و موارد بالا و اعلام موافقت با موارد فوق الذکر می باشد.